3B57C8CE-484A-4B8D-88BB-F9DA4B69C6FA


Valerie van Leersum

In mijn werk als kunstenaar en vormgever onderzoek ik de relatie tussen mens en landschap. Hoe vormt het landschap de mens en hoe geeft de mens op zijn beurt vorm aan de relatie met het landschap? Dit onderzoek verbeeld ik in installaties die zijn opgebouwd uit diverse media. Soms staan de beelden op zichzelf, in andere gevallen maken ze deel uit van een installatie of veelluik. Tijdens mijn projecten werk ik vaak samen met wetenschappers, buurtbewoners en experts op diverse gebieden. Vanuit een artistiek onderzoek, streef ik naar een poe╠łtische abstracte verbeelding die de kijker uitnodigt om te bewegen tussen persoonlijke ervaring en de grotere context van een fenomeen.

Het werk kan gelezen worden als een zoektocht naar de diepe verbondenheid met een plek. Het beweegt zich tussen enerzijds de 'feitelijke' geschiedenis en anderzijds de subjectieve beleving. Het is voor mij een soort van verbeeldend luisteren; een poging om je uit te strekken naar de ander, naar datgene wat jou vreemd is waarbij we de mogelijkheden en de grenzen van ons inlevingsvermogen inzetten om contact te maken. 

Location: Atelier NDSM-plein 51, 1e verdieping Kunststad

https://www.valerievanleersum.nl/