P1180027 kopie

Atelier Valerie van Leersum

Locatie: atelier NDSM-plein 51, Kunststad (1e verdieping) 

Tijden: 12.00 - 18.00

Mijn naam is Valerie van Leersum (1973). In mijn werk als kunstenaar en vormgever onderzoek ik de relatie tussen mens en landschap. Hoe vormt het landschap de mens en geeft de mens op zijn beurt vorm aan de relatie met het landschap? Dit onderzoek verbeeld ik in installaties die zijn opgebouwd uit diverse media. Soms staan de werken op zichzelf, in andere gevallen zijn ze onderdeel van een veel-luik of een doorlopend proces. Het werk beweegt zich tussen de feitelijke geschiedenis aan de ene kant en het objectief beleefde aan de andere kant. Vanuit een artistiek onderzoek en veldwerk, streef ik naar een poëtische abstracte verbeelding die de kijker uitnodigt om te bewegen tussen persoonlijke ervaring en de grotere context van een fenomeen.

Valerie van Leersum (1973) werkt als kunstenaar, ontwerper en lokaal-ontdekkingsreiziger. In haar werk focust ze op de relatie tussen landschap en menselijke identiteit. Hoe Vormt het landschap de mens en vice versa.

Hiervoor maakt ze beelden en installaties opgebouwd uit diverse media. Soms staan ​​de beelden op zichzelf, in andere gevallen maken ze deel uit van een installatie of veelluik. Het werk beweegt zich tussen de 'feitelijke' geschiedenis enerzijds en de subjectieve ervaring anderzijds. Beginnend met een artistiek onderzoek, streeft ze naar een poëtische abstractie die de kijker uitnodigt om te bewegen tussen persoonlijke ervaring en de grotere context van een fenomeen.

Valerie van Leersum exposeerde haar werk in kunst- en tentoonstellingsruimtes, realiseerde locatiespecifieke installaties en nam deel aan verschillende artist in residence-programma's. De afgelopen jaren werkt ze onder meer samen met The Parliament of Things in de Ambassade van de Noordzee, CBK Zuid-Oost, Het Zuiderzeemuseum, Stichting Kibii, Stroud Valley Art space, Veem-house en Oerol.

Hoe verhoudt de grond, het steeds veranderende landschap zich tot het concept van thuis? Hoe overwinnen we het dualisme tussen natuur en cultuur? Hoe kunnen we onze relatie met onze natuurlijke omgeving verdiepen? Deze vragen vormen de basis voor het werk waarin ze de kijker actief uitnodigt om elkaar te ontmoeten, uit te wisselen en te verbinden.


ENGLISH

Valerie van Leersum (1973) works as an artist, designer and explorer. In her work she focusses on the relationship between landscape and human identity. How landscapes are given shape by people and vice versa.

For this she creates images and installations using objects, text, audio, collages and photography. Sometimes the images stand alone, in other cases they are part of an installation or polyptych. The work moves between the 'factual' history on the one hand and the subjective experience on the other. For many of the works she collaborates with scientists and other professionals from different backgrounds.

Starting with an artistic research, she is aiming for a poetic abstraction which invites the viewer to move between personal experience as well as the larger context of a phenomenon.

Valerie van Leersum exhibited her work at art and exhibition spaces, realizes site specific installations and participated in various artist in residence programs al over the world. The last few years she cooperates among others with The Parliament of Things in the Embassy of the North see, CBK Zuid-Oost, Het Zuiderzeemuseum, Kibii Foundation, Stroud Valley Art space, Veem-house and Oerol.

How does the ground, the ever changing landscape relate to the concept of home? How do we overcome the dualism between nature and culture? How can we deepen our relationship with our natural environment? These questions form the basis for the work in which she actively invites the viewer to meet, exchange and connect.


atelier Valerie van Leersum

Locatie:  Kunststad (eerst verdieping), atelier NDSM-plein 51
Tijden: 12.00 - 18.00