Barrier Tape 2_Gert-Jan van Rooij


Ook op de NDSM: Barrier Tape

Met “Barrier Tape” plaatst SpY, in opdracht van Stichting NDSM-werf, een alledaags stedelijk gebruiksvoorwerp – dat gewoonlijk wordt gebruikt om de beweging van mensen te sturen – in een ander perspectief en gebruikt het om een verrassend kunstwerk te creëren dat bezoekers uitnodigt tot interactie met de installatie. De nadruk ligt op de wisselwerking tussen het werk en de natuurlijke elementen eromheen.

De installatie vormt een uitgestrekt, steeds van vorm veranderend oppervlak, waar bezoekers in en omheen kunnen cirkelen. Hangend aan parallelle snaren en bewogen door de wind slingeren de linten gezamenlijk als één, wat een majestueus zee-achtig geluid genereert en een golfachtige beweging in de hele compositie creëert.

 ENGLISH

Commissioned by Stichitng NDSM-werf, with their work “Barrier Tape” SpY puts an everyday urban object – commonly used to direct people’s movement – in a different perspective and uses it to create a surprising work of art that invites visitors to interact with the installation. The emphasis is on the interaction between the work and the natural elements surrounding it.

The installation forms a vast, ever-changing surface in which visitors can circle in and around. Hanging from parallel strings and moved by the wind, the ribbons swing together as one, generating a majestic sea-like sound and creating a wave-like movement throughout the composition.

 www.ndsm.nl

Location: outside between restaurant Pllek and the X-Helling