Are we future sediment 1_Gert-Jan van Rooij


Ook op de NDSM: Are we future sediment?

De tijdelijke installatie ‘Are We Future Sediment?’ van Mexicaanse kunstenaars Amauta García en David Camargo, is de winnende inzending van de Open Call die Stichting NDSM-werf heeft uitgezet onder deelnemers aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Het project ‘Are We Future Sediment?’ creëert op beeldende wijze bewustzijn rondom de stijgende waterspiegel en is 4 september tot 9 oktober te zien op de werf.

Het geselecteerde project, een installatie van Amauta García en David Camargo, is een publieke interventie bestaand uit een mistvanger die helpt water te condenseren uit de lucht, en een verplaatsbare tuin. De installatie ‘Are We Future Sediment?’ is 5 meter hoog; precies de geschatte hoogte van het stijgende waterpeil in 2050. Het werk vervult een signaalfunctie en verbeeldt een ontwikkeling die veelal nog abstract voelt. Tevens duidt het de noodzaak te blijven zoeken naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Het werk is te zien op Smederijplein.

ENGLISH

The temporary installation ‘Are We Future Sediment?’ by Mexican artists Amauta García and David Camargo, is the winning entry of the Open Call that Stichting NDSM-werf has distributed among participants at the Jan van Eyck Academy in Maastricht. The project ‘Are We Future Sediment?’ creates awareness about the rising water level in a visual way and can be seen at the yard from September 4 to October 9.

The selected project, an installation by Amauta García and David Camargo, is a public intervention consisting of a fog catcher that helps condense water from the air, and a movable garden. The installation ‘Are We Future Sediment?’ is 5 meters high; exactly the estimated height of the rising water level in 2050. The work fulfills a signaling function and depicts a development that often still feels abstract. It also indicates the need to continue looking for solutions to the climate problem. The work can be seen at Smederijplein and opens on Sunday 4th of September with a presentation by the artists at NDSM.


Locatie :  Smederijplein