Screenshot 2021-10-08 at 18.21.47


NDSM Herleeft

NDSM staat voor Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij. De NDSM in Amsterdam Noord kent een rijke historie en is volop in ontwikkeling. Kunstenaars, ontwikkelaars, uitvinders, toeristen, architecten of festivalgangers, iedereen heeft zo zijn eigen kijk op de NDSM. Over één ding is iedereen het eens: Het karakter van de NDSM moet intact blijven.

Langzaam maar zeker ontstaat het besef om daarbij meer aandacht te genereren voor een bijna verloren gegane tak van industrie, de nautische-industrie. Het is thans een nauwelijks meer zichtbaar en vooral ondergewaardeerd hoofdstuk uit onze nationale en industriële geschiedenis. Stichting NDSM-herleeft wil dit imposante erfgoed borgen.

Het doel van NDSM Herleeft is o.m. het bijeenbrengen, documenteren, bewaren, beheren en (weer) visualiseren van de rijke scheepsnieuwbouw- en scheepsreparatiegeschiedenis. Om dit doel te bereiken verzorgen wij historische rondleidingen, worden er presentaties en lezingen gegeven, verlenen wij onze medewerking aan studentenprojecten of andere evenementen, organiseren wij tentoonstellingen en verstrekken wij informatie en fotomateriaal. Ons uiteindelijk doel is de oprichting van een eigen museum!

NDSM Herleef is normaal te bezoeken in infocentrum de Blauwe Druk, maar tijdens NDSM OPEN zijn ze ter gast in de Welcome Center in de NDSM Scheepsbouwloods.

Locatie: NDSM-plein 83, NDSM-loods centraal hal