Nanny Kok ]IMG_6588


Nanny Kok

De tekeningen , schilderijen of getekende beeldverhalen van Nanny Kok zijn intu├»tief en kleurrijk. Toegankelijkheid is een belangrijk element in haar werk. Het draait om herkenbare situaties. Ze verbeelden de tastbare werkelijkheid zoals op het Waterlooplein ( de buurt waar ze woont ) of hoe ze zelf de Corona periode beleefde. Je kunt haar werk begrijpen zonder uitleg. De humor in het werk gaat vaak samen met een tikje treurigheid en mededogen, plus een snufje absurdisme.  Mode, sciencefiction, paradijsvogels en buurtbewoners zijn haar voornaamste inspiratiebronnen.


The drawings, paintings  and visual stories of Nanny Kok are intuitive and colourful.
Accessibility is an important element in her work. It's about recognizable situations. They depict the tangible reality such as on the Waterlooplein (the neighborhood where she lives) or how she herself experienced the Corona period.
You can understand her work without explanation.
The humor in the work often goes hand in hand with a touch of sadness and compassion, plus a pinch of absurdism.
Fashion, science fiction, quirky persons and local residents are her main sources of inspiration.

Locatie: NDSM-plein 53 (Kunststad, 1st floor)