helga

 

Helga van Stralen

Helga van Stralen is beeldend kunstenaar. Ze woont en werkt in Amsterdam. In haar werk gaat ze graag het avontuur aan, op zoek naar nieuwe werelden. De vorm is vrij: ze maakt installaties, autonome beelden, assemblages, collages en miniaturen. Zij zegt over haar werkwijze: ‘De mooiste en eerlijkste manier van communiceren is via je eigen creatieve stroom die op je vooruitloopt en je leidt naar onbekende plekken en nieuwe inzichten.’

Inspiratie haalt ze overal vandaan. Uit haar persoonlijke leven, de fysieke wereld, internet, televisie, boeken en tijdschriften. Een wereld in al haar alledaagsheid en poëzie, schoonheid en lelijkheid, hoop en wanhoop, verwondering en verbazing.
Haar werkwijze komt het dichtst bij een verlangen om “af te pellen” en "bloot te leggen”. Vaak betekent dit ook “ongemak” aankijken. ‘Ze wil dit ongemak op tafel krijgen, zichtbaar maken en houden. Zo ontstaat er ruimte voor reflectie, verwondering en een vreemde, soms dubbelzinnige schoonheid.’

 ---------------------------------------------

Helga van Stralen is a visual artist. She lives and works in Amsterdam. In her work she is happy to assume the adventure. In search of the right expression and expressiveness, each work is unique in its own size and material. The form is free: she makes installations, autonomous images, assemblages, collages and miniatures. She says: 'The most beautiful and honest way of communicating is through your own creative flow that anticipates you and leads you to unknown places and new insights.'

She gets inspiration from everywhere. From her personal life, the physical world, internet, television, books and magazines. A world in all its mundaneness and poetry, beauty and ugliness, hope and despair, wonder and amazement.
Her working method comes closest to her desire to “peel off” and “expose”. Often this also means “looking at discomfort”. She wants to bring this discomfort to the table, make it visible and keep it. This creates space for reflection, wonder and a strange, sometimes ambiguous beauty.'

Instagram Helga van Stralen

Locatie:  Treehouse NDSM – Studio 55 B2