DSC_4729


Helga van Stralen

Mijn inspiratie haal ik overal vandaan, uit de fysieke wereld, internet, televisie, boeken, tijdschriften en uit mijn persoonlijke leven. Een wereld in al haar alledaagsheid en poëzie, schoonheid en lelijkheid, hoop en wanhoop en verwondering en verbazing.

De vorm is vrij: ik maak installaties, autonome beelden, assemblages en miniaturen. Op zoek naar de juiste expressie en zeggingskracht is ieder werk uniek in zijn eigen maat en materiaal.

2D en 3D collages en miniaturen EXPO

In mijn atelier laat ik 2D en 3D collages en miniatuurwerk zien.

Dit werk wil ik uitbouwen tot een “collagelandschap" waarin tijd, perspectief en perceptie met elkaar zullen interacteren op een manier zoals ik de wereld ervaar, voel, begrijp, hoor en lees.

Daarnaast maak ik bomen en boompjes in verschillende maten, ook in opdracht. En verkoop ik fotoprints van mijn collages. De opbrengsten komen ten goede aan het collagelandschap.

Vragen over aankoop van bomen en foto’s kunt u via mail aan mij stellen: hstralen@xs4all.nlI get my inspiration from everywhere, from the physical world, the internet, television, books, magazines and from my personal life. A world in all its mundaneness and poetry, beauty and ugliness, hope and despair and wonder and amazement.

The form is free: I make installations, autonomous images, assemblages and miniatures. In search of the right expression and expressiveness, each work is unique in its own size and material.

2D and 3D collages and miniature EXPO

In my studio I will show 2D and 3D collages and miniature work.

I want to develop this work into a “Collage landscape" where time, perspective and perception will interact with each other in the way I experience, feel, understand, hear and read the world today.

Also I make little Trees in different sizes, and in commission. And I sell photo prints taken from my collages. The proceeds benefit the collage landscape.

Quotation about purchasing trees and photos can be sent to me by email: hstralen@xs4all.nl

Locatie:  Treehouse – Studio 55 B02