dot-80x80px
dot-80x80px
Hélène Min a _vogels beamer – 2_HR
dot-80x80px
dot-80x80px

De Vogels is een animatiefilm vanuit vogelperspectief. In minieme, met vissenhuid en ijzerdraad getekende sculpturen is dit proejct een vrije bewerking van de antieke Comedie "De Vogels" naar Aristophanes (414 v. C). "Uit het gedrag van vogels is af te lezen hoe het er met de wereld voor staat." Eens lazen vogelwichelaars de toekomst uit de vlucht van vogels en bestudeerden hun ingewanden bij het nemen van grote besluiten zoals het bouwen van een nieuw stad. Wij, die de verbinding met de natuur grotendeels lijken kwijtgeraakt, kunnen opnieuw kijken naar de antieke gedachte, waarin alles in samenhang met elkaar bestond. Dit stuk is een uitdrukking van dit verlangen de tekens van onze tijd te verstaan. 'De vogels leven voor ons uit'.

Locatie
Atelier Helene Min, X Helling (west kant)
Tijden
12.00 - 18.00 uur

35x35px-transparent