eva de klerk studio


Eva de Klerk

Nieuwsgierig hoe de Kunststad (aka Art City NDSM) ooit tot stand is gekomen? Loop dan langs de container studio van Eva de Klerk op nummer 101. Eva is inmiddels wereldwijd bekend van de cascomethode waarmee dit bijzonder project in 1999 van start ging. 

 Eva is een van de initiatiefnemers van de creatie van de hotspots zoals de NDSM-scheepsbouwloods en café-restaurant Noorderlicht gelegen op het meest oostelijk deel van de werf. Veel van wat op de werf gebeurt is een product van de filosofie waar Eva zich hard voor maakt. Deze filosofie is gebaseerd op het manifest ‘De Stad als Casco’: een alternatief stadsontwikkelingsmodel waarin de bestaande gebouwen, bewoners en gebruikers centraal staan. De scheepsbouwloods is een baken voor de toenemende behoefte om onze steden op een andere manier, en ook zelf, te vormen. Wat houdt dit in? 

Eind jaren 90 ontdekten Eva en haar strobouwvriendinnen en skateboardvrienden de NDSM-werf. Een deel van de loodsen was destijds nog in gebruik voor kleinschalige scheepsbouw, maar voor het grootste gedeelte stonden de loodsen leeg. Genoeg speelruimte om iets te doen aan de schaarse betaalbare woon-en werkruimten die destijds (en nu nog steeds) in Amsterdam de toon zetten. De gemeente had aanvankelijk plannen om de hele NDSM-werf met projectontwikkelaars te hervormen in een Amsterdamse Manhattan aan IJ. Het is Eva en haar vrienden gelukt hier een stokje voor te steken. Een deel van de werf wordt met hoge dichtheid ontwikkeld, maar het oostelijk deel blijft open, toegankelijk en betaalbaar voor bewoners, bezoekers, gebruikers en nieuwe initiatieven die graag de rauwe vibe van de werf opzoeken en het experiment aan willen gaan.

Eva is ook auteur van “Make our City”: een Nederlands-Engelstalig boek over haar visie, de Stad als Casco en de do’s en don’ts van het opzetten van een project zoals Art City NDSM en andere projecten. Het is een persoonlijk verhaal en tegelijkertijd een handboek voor iedereen die zich aangesproken voelt om ook soortgelijke projecten op te zetten. Wanneer Eva niet op de werf is, is ze op stap om andere projecten op te zetten en andere bottom-up initiatieven te ondersteunen. Ze reist regelmatig naar Tokyo en Berlijn waar de overheden inmiddels ook lucht hebben gekregen van de coöperatieve aanpak in stadsontwikkeling. Genoeg te doen! Op NDSM Open heet Eva je welkom om een praatje te maken. Haar boek is op deze dag te koop voor een speciale prijs!
 

ENG

Are you curious how Art City NDSM (aka Kunststad) once started? Then walk past Eva de Klerk's container studio at number 101. Eva is now worldwide known for the City-as-a-Shell method she applied to this extraordinary project which started in 1999.

Eva is one of the initiators of the creation of hotspots in the NDSM shipbuilding warehouse and café-restaurant Noorderlicht on the eastern part of the NDSM shipyard. Much of what happens on site is a product of the philosophy Eva is committed to. This philosophy is based on the manifesto “The City as a Shell': an alternative urban development model that puts residents and users first, and with the perspective an area can be developed based on existing social networks and the re-use of historical interesting buildings. The shipbuilding warehouse serves as a beacon to shape our cities in another way.

In the late 90s, Eva and her girlfriends and skateboarding friends discover the NDSM shipyard. Some of the warehouses at the site were still in use for welding and small-scale shipbuilding activities, but most were empty. Enough leeway to do something in Amsterdam to set the tone for alternative urban development and the ever existing need for affordable workspace and housing. The municipality had initially planned to reform the entire NDSM into a Manhattan-look-a-like, but Eva and her friends put a stop to this. Part of the NDSM is developed with a high density, but the eastern part will remain less densified, accessible and affordable to residents, visitors, users and start-ups who would like to explore the raw atmosphere of the NDSM and start experimenting.

Eva is also the author of “Make our City”: a book about her vision, the City as a Shell method and the do's and don'ts when starting a project as Art City NDSM. It is a personal story and also a guideline for anyone who would like to commit to alternative ways of urban planning.

When Eva is not on site, she is setting up other projects and supporting grass root initiatives in the Netherlands and abroad. She regularly travels to Tokyo and Berlin where governments have picked up co-operative city making. Enough to do! On NDSM Open Eva welcome’s you to say hi and have a little chat. Her book is also for sale for a special price!

Locatie:  NDSM-plein 101 (Kunststad, 1e verdieping)