Ellen Klijzing_20200823_161955

Ellen Klijzing

Locatie: Vrije Kavels (Kunststad begane grond), atelier NDSM-plein 25


Mijn uitgangspunt is de cirkelgang van het leven.

Er bestaat  materiegewijs geen wezenlijk verschil tussen de levende en levenloze wereld noch tussen door de natuur of door de mens gemaakte vormen.

Wij kunnen onszelf via de technologie afscheiden van de ons omringende wereld, maar intussen is alles, wij en onze objecten, onderhevig  aan dezelfde wetten van verandering, groei en verval.

Niets is statisch, alles beweegt.

Ik hou van materie.

Het is de drager van geschiedenis, van het gebruik ervan,

En van datgene dat ik wil vertellen.

Materiaal is tevens de andere persoon met wie je samenwerkt.

Het werk is eerder het resultaat van een dialoog tussen mijzelf en het materiaal.

Ik maak gebruik van materialen uit de natuur, door de mens gecreƫerde materialen, oude weggeworpen materialen en de nieuwste ontwikkelde materialen zoals plastics, synthetische rubbers en poly-urethanen.

Al onderzoekend en experimenterend kom ik tot een vorm.

Mijn werk is nooit af.

Elk object is in wording.

Elk gebruikt materiaal is niet wat het voorstelt.

          ***************************************************

My starting point is the circle of life.

As far as material is concerned, there is no significant difference between the living and lifeless world, nor between nature and objects made by humans.

We can use technology to separate ourselves from the world around us, but at the same time, everything - ourselves as well as our objects - are subject to the same laws of change, growth, and decay.

I love material.

It is the bearer of history, and of its use.  

It is the story I want to tell.

Material is the other person I am working with - the work is the result of a dialog between the material and me.

Material allows anything to be expressed.

I use material from nature, materials created by humans, old discarded materials, and the latest developments in material, such as plastics, synthetic rubbers, and polyurethanes.

While researching and experimenting I arrive at a form.

My work is never finished.

Every object is in the making.

Any material used is not what it represents.