paper king 115×90 oil on canvas 2020 by dhmack


D.H. Mack

Society is a society of that what we create. Social media, metaverse, politicians, convictions. Mack's paintings are based on her observations of contemporary stories of humanity on the streets of international cities. People, their body language and interactions. With a compositional rhythm she creates a dialogue between the people in the painting and the observer. By adding new technical inventions to our physical reality, she combines creator and creation in one image, producing an action-reaction, showing parallel realities and wonders about the desires and state of mind of people today. Her paintings are a personal interpretation of the world she sees around her, but they leave an open narrative for everyone to explore individually.

Mack comes from a background in sculpture, photography and film. She's inspired by street-art, Asian art, Antony Gormley and Kara Walker, both place individuals in context to their environment, time and society.

As a technique she uses pencil and black oil paint on canvas. By using paint to draw, the length of the brush hairs determine the character of the line and by combining wet and dry brush, the painting gets a soft charcoal character.

De maatschappij is een samenleving die we zelf creeëren. Sociale media, metaverse, politiek, overtuigingen. Mack's schilderijen zijn gebaseerd op haar observaties van hedendaagse verhalen van de mensheid in internationale steden. Mensen, hun lichaamstaal en interacties. Met een compositioneel ritme creeërt zij een dialoog tussen de mensen in het schilderij en de kijker. Door nieuwe technische inventies aan onze fysieke realiteit toe te voegen, combineert zij de maker en het gemaakte in één beeld, produceert zij een actie-reactie, toont parallelle realiteiten en vraagt zich af wat de behoeftes en gedachten zijn van mensen vandaag de dag. Haar schilderijen zijn een persoonlijke interpretatie van de wereld om haar heen, maar laten een open ruimte om voor ieder individueel onafzonderlijk te interpreteren.

Mack komt van een achtergrond in beeldhouwen, fotografie en film. Ze is geinspireerd door straatkunst, aziatische kunst, Antony Gormley en Kara Walker, beiden plaatsen personen in context met hun omgeving, tijd en samenleving.

Als haar techniek gebruikt ze oliepotlood en zwarte olieverf op doek. Door verf te gebruiken om te tekenen bepalen de lengte van de haren op de kwast de karakter van de lijn en door nat en droge techniek te combineren krijgt het schilderij een zacht houtskool karakter.

www.dhmack.com
info@dhmack.com
instagram/dh.mack
facebook/dhmack

Location: Atelier NDSM-plein 113, begane ground Kunststad