chris teerink ndsm open stillThe Tower

Chris Teerink

Locatie: Kunststad (1e verdieping), atelier NDSM-plein 41

"Het moeten landkaarten zijn maar het worden schermen. In plaats van de wereld voor te stellen ontnemen ze het zicht erop, totdat het leven van de mens uiteindelijk in dienst komt te staan van de door hem geschapen beelden." - Vilém Flusser, Een Filosofie van de Fotografie.

De afgelopen jaren maak ik werk waarin film en fotografie elkaar ontmoeten. Als documentairemaker vind ik het interessant te zien wat er gebeurt wanneer de tijd wordt stilgezet en uitgerekt door foto’s te gebruiken in een film. Als fotograaf vind ik het interessant foto’s binnen een narratieve context te plaatsen. Het enkelvoudige fotografische beeld vind ik zelden nog bevredigend, maar in sequentie ontstaat er een verhaal, een context die betekenisvol kan zijn. Ik toon hier bijvoorbeeld het werk The Tower, gemaakt met foto’s die ik de afgelopen jaren heb opgenomen in Trump Tower, in New York. Het is een werk dat voor mij een sterk politieke lading heeft. Er komen verschillende kleine verhaallijnen bij elkaar, maar het grote – politieke – verhaal ontstaat in het hoofd van de kijker. Een ontwikkelbudget van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst heeft mij de afgelopen maanden in staat gesteld mijn ideeën en werkmethode verder te ontwikkelen.

ENGLISH

"They are supposed to be maps but they turn into screens: instead of representing the world, they obscure it until human beings’ lives finally become a function of the images they create." - Vilém Flusser, Towards a Philosophy of Photography.

During the passed few years I have been focusing on work in which film and photography meet each other. As a documentary filmmaker I am interested to see what happens when time is frozen and stretched by using photographs in a film. As a photographer I am interested in placing photographs within a narrative context. The singular photographic image hardly ever satisfies me anymore, but in sequence a story can develop, a context that is meaningful. The work that I show here, The Tower, is made with photographs that I took over the last years in Trump Tower, in New York. For me it is a very political work. Several small story lines come together, but the big – political - story is created in the head and imagination of the viewer. Over the last months the Amsterdam Art Fund has enabled me to further develop my ideas and working methods with a development budget.