Hoogbouw07-scaled


Hoogbouw Camping: Nature City

WIllem de Haan

Als culturele seizoensopener presenteert Stichting NDSM-Werf een installatie van kunstenaar Willem de Haan op NDSM: een verticale camping die ingaat op het gevecht om schaarse ruimte.

Eerder was zijn werk te zien op de internationale kunstroute IJsselbiƫnnale, waar het een reactie vormde op de druk op het landschap voor landbouwproductie en recreatie. Op NDSM krijgt Nature City een andere betekenis. In een groeiende, verdichtende stad als Amsterdam en in een snel ontwikkelend stadsdeel als Amsterdam Noord is de druk op publieke ruimte groot. Ruimte: fysiek en mentaal, is van belang voor de leefbaarheid van een stad, maar plekken voor groen, ontspanning en recreatie zijn schaars. Met het werk Nature City gaat De Haan op speelse wijze in op een serieus stedelijk vraagstuk door een mogelijk, maar ook vervreemdend toekomstscenario te verbeelden.

OVER DE KUNSTENAAR

Multidisciplinair kunstenaar Willem de Haan (1996, NL) daagt in zijn werk sociaal geconditioneerde en politieke regels uit van alledaagse locaties. Op een overtuigende, humoristische en vervreemdende manier voegt de kunstenaar kunstmatige elementen aan bestaande situaties toe. Zijn suggestieve sculpturale interventies verwijzen naar het gebruik van rekwisieten en decors in de film- en theaterwereld.

*****

As a cultural season opener, the NDSM-Werf Foundation presents an installation by artist Willem de Haan at NDSM: a vertical campsite dies in the fight for scarce space.

His work was previously shown on the international art route IJsselbiƫnnale, where it was a response to the pressure on the landscape for agricultural production and recreation. At NDSM, Nature City takes on a different meaning. In a broken, dense city like Amsterdam and in a rapidly developing district like Amsterdam Noord, the pressure on public space is great. Space: physical and mental, is important for the quality of life in a city, but places for greenery, relaxation and recreation are scarce. With the work Nature City, De Haan playfully addresses a serious urban issue by depicting a possible but also alienating future scenario.

Scan the QR code for more information

Location: plein vlakbij pont

https://www.willemdehaan.be

https://ndsm.nl