Sinas-k


Allard Boterenbrood

Kunstenaar Allard Boterenbrood beweegt zich binnen verschillende disciplines, variƫrend van fotografie tot conceptuele kunst, van schilderen tot beeldhouwen. Elk project is geworteld in een diepgaande verkenning van een idee of fenomeen, uitgevoerd met minutieuze precisie. Een strikt onderliggend concept laat de mogelijkheid open voor toeval, resulterend in een wonderlijke spontaniteit die verrast, fascineert en vaak een glimlach teweegbrengt.

Visual artist Allard Boterenbrood works within several disciplines, varying from photography to conceptual art, from painting to sculpture. Each project is rooted in the in-depth exploration of an idea or phenomenon, executed with meticulous precision. A strict underlying concept allows chance to happen, resulting in a puzzling spontaneity that surprises, fascinates and often makes one smile.

Locatie: NDSM-plein 53 (Kunststad, 1e verdieping)