IN TUNE schets_Henk Schut


In Tune - Henk Schut

 

NL: Henk Schut opereert al meer dan 20 jaar op de voormalige scheepswerf. De geluidsinstallatie IN TUNE bestaat uit een grote bronzen stemvork van 3 meter hoog en vier hoorns die vanaf de Y-helling geluid naar de vier windrichtingen brengen. Op steeds wisselende momenten stemt de stemvork de omgeving. In aanraking komend met het water en het beton van de Y-helling worden er steeds andere klanken geproduceerd. De hele plek wordt hiermee een akoestisch muziekinstrument.

IN TUNE gaat over het vinden van een nieuwe balans tussen de mens en haar omgeving door een beroep te doen op ons horend en luisterend vermogen. Net als bij het stemmen van een muziekinstrument, waarmee een uiterst luisteren en observeren wordt gevraagd, moeten wij blijven luisteren en ons als mens tunen met onze omgeving. Vanaf deze helling werden vroeger de schepen van de scheepswerf te water gelaten. Stichting NDSM-werf vroeg Henk Schut met zijn werk te reageren op deze plek, de historie en het heden en hij presenteert met IN TUNE een nieuw beeld en geluid op NDSM.

ENGLISH

Henk Schut has been operating at the former shipyard for more than 20 years. The sound installation IN TUNE consists of a large bronze tuning fork of 3 meters high and four horns that transmit sound from the Y-slope to the four cardinal directions. The tuning fork tunes the environment at ever-changing moments. When coming into contact with the water and the concrete of the Y slope, different sounds are produced. The whole place becomes an acoustic musical instrument.

IN TUNE is about finding a new balance between people and their environment by appealing to our hearing and listening abilities. Just like tuning a musical instrument, which requires the utmost listening and observation, we must continue to listen and as humans tune in with our environment. The ships of the shipyard used to be launched into the water from this slope. Stichting NDSM-werf asked Henk Schut to reflect with his work on this place, the history and the present and he presents a new image and sound on NDSM with IN TUNE.

http://www.henkschut.nl

Locatie: Y Helling